Top 5 This Week

Related Posts

Diyetisyen Araştırma Görevlisi İş ilanı

İlan No :
1020970 – genç diyetisyenler iş ilanları
İlanın Çıkılacağı yer
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ—>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ—>BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ—>BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

− Dilekçe ( Müracaat dilekçelerinde müracaat edilen birim, unvanı, kadro derecesi, bölüm, anabilim dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. ) (http://www.kastamonu.edu.tr/Birimler/Personel.html adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması.)

− Özgeçmiş

− ALES Sonuç Evrakı (Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.)

− Yabancı Dil Sonuç Evrakı (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS veya Muadili) (Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınabilir) (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

− Lisans Not Transkripti Fotokopisi

− Yüksek Lisans/Doktora Belgesi Fotokopisi(E-Devlet üzerinden alınabilir) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Yüksek Lisans Not Transkripti Fotokopisi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Sertifika veya Uzmanlık Evrakının Aslı veya Onaylı Sureti (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

− 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

− Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya.

− Askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)

− Daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesi

− Alanlarında tecrübe belgeleri (Çalışılan iş yerinden alınan ıslak imzalı evraka ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

− Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.

 

NOT: Sadece bir kadroya müracaat edilebilecektir, birden fazla müracaatlarda ise yapılan müracaatlardan hiçbiri kabul edilmeyecektir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar istenilen evrakın aslını teslim edecektir.

 

MÜRACAAT YERİ ve ADRESİ

— Müracaatlar Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Adres: Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Kuzeykent Kampüsü Merkez/KASTAMONU

Telefon : 0 366 280 41 06

 Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (On Beş) gündür.

— Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

— İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

— Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar, eksik evraklı müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır.

— Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Popular Articles