Top 5 This Week

Related Posts

Diyetisyen Araştırma görevlisi iş ilanı

İlan No :
1017704 gencdiyetisyenler.com iş ilanları
İlanın Çıkılacağı yer
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ—>SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU—>BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ—>BESLENME VE DİYETETİK PR. (TAM BURSLU)
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Baş vuru Yeri : 
ÖZEL ŞARTLAR

 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.,

 

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
-Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)
-2 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen başvurularda diplomanın aslı, posta ile yapılan başvurularda noter tasdikli lisans diploma fotokopisi gerekmektedir. Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet diploması var ise noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
-Transkript  (Şahsen başvurularda Transkriptin  aslı, posta ile yapılan başvurularda noter tasdikli transkript  fotokopisi gerekmektedir).
-ALES Belgesi (Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak).
-YDS Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından YDS, atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır).
-YÖK  Formatlı Özgeçmiş
MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Popular Articles