Ana Sayfa 2023 BeslenmeveDiyetetik Diyetisyen iş ilanı – Gedik üniversitesi – Öğretim Elemanı

Diyetisyen iş ilanı – Gedik üniversitesi – Öğretim Elemanı

ögretim elemanı ilanı, diyetisyen iş ilanları, beslenme ve diyetetik ilanları

0
166
diyetisyen-rehberi

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik, Prof. Dr. | 1 adet: Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik, Doç. Dr. | 1 adet: Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik, Dr. Öğr. Üyesi | 1 adet: Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak

Adaylardan istenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

2. Nüfus Cüzdan Sureti,

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (12.10.2023-26.10.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde),

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa),

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari- birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.10.2023)

diyetisyenstore-logo