Top 5 This Week

Related Posts

Yozgat – Diyetisyen Öğretim Görevlisi ilanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvuruda istenen tüm belgelerin personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 5. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

*YDS (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alınan puanı ifade eder.)

 • Birim: Sağlık Hizmetleri MYO
 • Bölüm: Sağlık Bakım Hiz. Yaşlı Bakımı
 • Unvan: Öğretim Görevlisi
 • Kontenjan : 1
 • ALES: 70 Sayısal
 • Özel koşul: Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Tüm başvurular personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Popular Articles