Top 5 This Week

Related Posts

Diyetisyen Öğretim Üyesi ilanı – Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi
kadroları için)
17.04.2023**
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 24.04.2023**
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 26.04.2023**
  • Enstitü, fakülte veya yüksek okul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Bölüm veya birim: Beslenme ve Diyetetik
  • Akademik unvan: Doktor öğretim üyesi
  • Kadro sayısı: 2

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında yapmış olmak ve En az 1 adet SSCI, SCI, SCI- E veya AHCI kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olması ve en az 1 adet dergipark TR dizin kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olmak.

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen
başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir.
** Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web
sayfasında duyurulacaktır.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen
evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz. 

Genç Diyetisyenler Ekibi
Genç Diyetisyenler Ekibi
genc.diyetisyenler@gmail.com Beslenme ve Diyetetik Bölüm Portalı

Popular Articles