Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru

beslenme ve diyetetik yüksek lisans 2023, beslenme ve diyetetik başvuruları, diyetisyen yüksek lisans başvuruları, diyetisyen 2023 ilanları

0
1099
www.diyetisyenstore.com

Enstitüler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora Programları Başvuru Şartları ve Kontenjanları

Nuh Naci YAZGAN üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları başladı.

A) Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Tarih
İşlem
09 Ocak 2023 – 07 Şubat 2023
Başvuru Dönemi
10 Şubat 2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
13 Şubat 2023 Saat 13.00 – 17.00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
Mülakat/Yazılı/Online Tarihi, Saati ve Yeri
16 Şubat 2023
Sonuçların Açıklanması
17 Şubat 2023-21 Şubat 2023
(18-19 Şubat tarihleri hariç)
Kesin Kayıt ve Ders Kayıtları
22 Şubat 2023-24 Şubat 2023
Yedek Aday Kaydı ve Ders Kayıtları
22 Şubat 2023-24 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı Mazeret Ders Kayıtları, Ders Ekleme, Ders Bırakma
20 Şubat 2023-02 Haziran 2023
Bahar Yarıyılı
B) Kontenjanlar
Anabilim Dalı
Kontenjan
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
5
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans (Burslu)
1
C) Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar
1. Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına; lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden lisans derecesine sahip (mezun) adaylar başvurabilir.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 Sayısal puanı alınmalıdır. Yabancı dil puanı şartı yoktur, ancak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında yabancı dil puanı katkı sağlamaktadır.
D) Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına Yapılan Başvuruların Değerlendirme Süreci
a) Ön Bilgi:
Başvurularda adayın tüm notları 100 üzerinden değerlendirilir. Not sisteminin dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınır.
b) Ön Değerlendirme:
Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.
Yabancı dil puanı (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav puanı) bulunmayan adaylar, ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar (yabancı dil puanı “0” (sıfır) olarak değerlendirilir).
c) Değerlendirme:
Mülakat sınavına alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat sınavı notunun %20’si dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Adayların başarılı sayılması için bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen adayın mülakat notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen koşulların tamamını sağlayan adaylar için başarı puanı itibariyle büyükten küçüğe doğru başarı sıralaması yapılır.
Adayların başarı sıralamasına girebilmesi için şu üç koşulun hepsinin sağlanması gerekir:
1) Adayın mülakat sınavına girmiş olması,
2) Adayın mülakat notunun 100 üzerinden en az 60 olması,
3) Hesaplanan başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. (Mülakat sınavına girmeyen adayın mülakat notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilir ve başarı sıralamasına giremez.)
Başarı sıralamasında ilk 6’ya giren adaylar kayıt hakkı kazanırlar. Ayrıca, başarı sıralamasında ilk 1’inci giren aday ücretsiz kayıt hakkı kazanmaktadır.
Eşit başarı puanına sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde öncelikle ALES Sayısal Puanı ve daha sonra lisans mezuniyet notu dikkate alınır.
E) Öğrenim Ücreti
-Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programında yıllık ücret ders döneminde 25.000 TL’dir.
-Yukarıda detayları verilen başarı sıralaması itibariyle ilk 1’e giren aday ücretsiz kayıt hakkı kazanmaktadır.
-Peşin ödemelerde %5 (beş) indirim uygulanır.
-Akbank A.Ş.  ile yapılan anlaşmaya göre öğrenim ücreti sekiz (8) taksit halinde tahsil edilir. Ayrıca kredi kartlarına (Card Finans, Maximum, Axess, World ve Bonus) sekiz (8) aya kadar taksit yapılabilir.
-Ücretlere %8 KDV dahildir.
F) Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler
1. Lisans diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya lisans mezuniyet belgesi. (e-devlet)
2. ALES sonuç belgesi (2018 yılı ve sonrası)
3. Lisans not durum belgesi (transkript) (e-devlet)
4. Nüfus cüzdanı veya Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Kişi) (e-devlet)
5. Varsa yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi) (2018 yılı ve sonrası)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet)
Not: Müdürlüğümüzde “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ne” uygun olarak uzaktan eğitim yolu ile de bazı dersler verilebilmektedir.
G) İletişim
Başvuru İçin
Programlar Hakkında Detaylı Bilgi İçin
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Ertuğrul Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Küme Evler Kocasinan/Kayseri
Tel: 0 (352) 324 00 00 – 1077
mail-grubu