İstanbul Medipol Üniversitesine Diyetisyen Öğretim Görevlisi ilanı

Öğretim Görevlisi, diyetisyen Öğretim Görevlisii Öğretim Görevlisi diyetisyen iş ilanları, istanbul diyetisyen iş ilanları, beslenme ve diyetetik Öğretim Görevlisi ilanları

0
2465
Öğretim Görevlisi İlanı
www.diyetisyenstore.com

İstanbul Medipol Üniversitesine 14 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi alınacak

istanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Programı,

Özel Şart : Beslenme ve Diyetetik Programından mezun olup, Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora Yapıyor olma

Kadro Sayıs : 1 Öğretim Görevlisi

Fakülte/

Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/ Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak

3

Öğretim Görevlisi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

2

Araş. Gör

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

1

Araş. Gör

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu

olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Programı

Mimari Tasarım Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

2

Öğr. Gör.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans mezunu olup ilgili alanlarda Tezli Yüksek

Lisans yapmış olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Programı

Ergoterapi Lisans mezunu olup,

Ergoterapi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez – Protez Bölümü

Ortez – Protez Programı

Ortez – Protez Bölümü Lisans mezunu olup Ortez – Protez Anabilim Dalında Tezli Yüksek

Lisans yapmış olmak

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans mezunu olup Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olup Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Tezli YL

yapmış olmak

1

Öğretim Görevlisi

Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Mimari Restorasyon Programı

Mimarlık Lisans Bölümü mezunu

olup Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğretim Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Bölümü mezunu olup Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans

yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olup Halk

Sağlığı alanında doktora yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet Alanında Doktora yapıyor olmak

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Programı

Odyoloji Lisans Mezunu olup

Odyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Programından mezun olup, Beslenme ve Diyetetik alanında

Doktora Yapıyor olmak

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

1

Öğretim Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı

Psikoloji Lisans mezunu olup, aynı alanda Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

2

Araş. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 08.09.2020
Son Başvuru Tarihi : 22.09.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 24.09.2020
Sınav Tarihi : 28.09.2020
Sınav Sonuç Tarihi : 30.09.2020

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

• Doktora Öğrenci Belgesi

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

• Çalışma Belgesi

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.

mail-grubu