Top 5 This Week

Related Posts

İstanbul üniversitesi diyetisyen iş ilanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve
Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

4 DİYETİSYEN  “Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.” alınacaktır.

Daha fazla bilgi için   lütfen  BURAYI  tıklayınız. 


Diyetisyen Ali YÖRÜMEZ
Genç Diyetisyenler Editörü
dytali@gmail.com
@dytali


Adrese teslim 3 diyetisyen ilanı

Popular Articles