Top 5 This Week

Related Posts

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine Diyetisyen Öğretim Üyesi ilanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden
Son Başvuru Tarihi : 21.12.2022

 

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:
 Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir

BİRİM BÖLÜM UNVANI Sayı Özel Şart
Sağlık

Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık

Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç. 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık

Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.

Öğr. Üyesi

2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak, İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.

Popular Articles