Karatay ve Aktaş’a verilen ceza onandı!

0
931
www.diyetisyenstore.com

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine, İstanbul Tabip Odası tarafından Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş katıldıkları bir televizyon programında uzmanlık alanları dışı konularda tartışmalı konuları kesin gibi sundukları,

*Doğru olmayan bilgiler verdikleri,

*Kendileri dışındaki tüm hekimleri olumsuzladıkları,

* Programı kişisel tanıtım ve reklam aracı haline getirdikleri,

* TV programında verdikleri bilgilerin etik olmadığı,

* Kusurlu olduğu ve halk sağlığına zarar verdiği anlaşılarak suçlu bulunmuş ve para cezasına karar verilmişti.

İtirazları üzerine Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından karar değerlendirilmiş ve ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda itiraz reddedilerek karar onanmıştır.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Kaynak : Personel Sağlık

 

mail-grubu