Memurlara Dair Yemek 2013 Tebliği

0
1069
www.diyetisyenstore.com

15 Ocak 2013  SALI –  Resmî Gazete – Sayı : 28529

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)
1– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2012-14/1/2013 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) Sıra No’lu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2013 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.
2– Bu uygulamaya 15/1/2013 tarihinde başlanacaktır.
3– Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.
4– Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.
Tebliğ olunur.

 

Memurlardan; 15/1/ 2013   tarihinden  14/1/2014 tarihine kadar
1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 0,95 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,58 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,92 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,47 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,25 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,60 TL
Sözleşmeli personelden; 15/1/ 2013   tarihinden  14/1/2014 tarihine kadar
1) Aylık  brüt sözleşme ücretleri 1.925 TL kadar (1.925 TL dahil ) olanlardan 1,13 TL
2) Aylık  brüt sözleşme ücretleri 3.360 TL kadar (3.360 TL dahil ) olanlardan 1,92 TL
3) Aylık  brüt sözleşme ücretleri 4.700 TL kadar (4.700 TL dahil ) olanlardan 3,43 TL
4) Aylık  brüt sözleşme ücretleri 4.700 TL üzerinde olanlardan 4,32 TL
mail-grubu