Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler

Fatma Çobur, Erciyes Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, Diet, Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik uzmanları, güncel diyet bilgileri, diyet makaleleri, diyet cevirileri, Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler

0
1341
www.diyetisyenstore.com

PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER VE SİNBİYOTİKLER

Farklı araştırmacılar tarafından pro,pre ve sinbiyotiklerin tanımları eleştirel olarak tanımlanmıştır.Bu analiz temelinde,probiyotik kavramı canlı mikroorganizma tarafından uygulanan etkileri sınırlıdır fakat ağız boşluğu,bağırsak,vajina ve deri gibi bölgeleri de içerir.

Anahtar kelimeler:probiyotik,prebiyotik,sinbiyotik,sağlık iddiaları,tanımlar,tarihler

Gıdada yaşayan mikroorganizmalar özellikle laktik asit bakterileri ile ilgili sağlık iddialarının uzun bir tarihi vardır.M.Ö 76 da”İbrahim ,uzun ömrümü ekşi süt tüketimine borçluyum”dedi.Romalı tarihçi Plinius  gastoenterit tedavisi için fermente süt ürünlerinin tüketimini  önerdi.Mikrobiyoloji çağının gelişiyle,bazı araştırmacılar intestinal mikrobiyal dengenin değişmesi üzerine sağlık etkilerine dayandırdı.Metchnikoff “laktobasilli yoğurt alımı bağırsakta toksin üreten bakterilerin azalması ve ev sahibi olan uzun ömürlülerin artması ile sonuçlandığını” iddia etti.Tissier ;ishalden müzdarip  bebeklerde bifidobakterinin yönetimini tavsiye etti,bifidobakterinin , hastalığa neden olan bozuk bakterilerin yerini aldığını iddia etti.O gösterdi ki:Bifidobakteri  anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsak florasında baskındır.

Rettper ve arkadaşlarıyla Kopeloff gerçekten de insan bağırsağında yaşayan Lactobacillus  acidophilusun sadece Bulgar bacillus olarak bulunmadığını gösterdiler.Nissle tarafından patolojik bağırsak florasına karşı nedensel mücadele için Esherichia coli gibi laktik asit bakterisi olmayan girişimler yapılmıştır.

Bohnkoff ve arkadaşları Freter,Collins,Carter tarafından hastalığa direnç için bağırsak mikroflorasının önemi  gösterilmiştir.Farelerde  Salmonella typhimurium,Shigella flexneri ve Vibrio cholerae’lı enfeksiyonlara daha duyarlı hayvanlar olmak için antibiyotikli oral uygulama verildi.

DÖNEM TARİHİ   PROBİYOTİKLER

“Yaşam için” anlamında olan probiyotik terimi Yunan dilinden türetilmiştir.İlk Lilly ve Stilwell tarafından tanımlanmış “Büyümeyi uyaran  mikroorganizmalardan biri tarafından salgılanan maddelerdir”ve böylece antibiyotiğe  zıt bir terimdir.Bu pozitif ve genel iddia tanımı sayesinde probiyotik terimi sonradan diğer konulara uygulanmış ve daha genel bir anlam kazanmıştır.1971’de Sperti mikrobiyal büyümeyi uyaran  bu terimi doku ekstreleri olarak tanımladı.Probiyotik  terimini bugünkü anlamıyla ilk kullanan Parker(16)’dır.O probiyotikleri bağırsak mikrobiyal dengesini  devam ettiren  organizmalar ve maddeler olarak tanımladı.Parker’ın  tanımındaki “maddeler” kelimesi  antibiyotik dahil geniş bir çağrışımla sonuçlandı.1989 yılında Fuller  aşağıdaki ayrım ile Parker’ın  probiyotik tanımını geliştirmek  için çalıştı:”Bağırsak mikrobiyal dengesini geliştirerek hayvan konağını olumlu etkileyen  canlı mikrobiyal besin takviyesidir”dedi.Bu gözden geçirilmiş  tanım probiyotikler  için canlılığın ihtiyaç duyduğunu vurgular  ve onun tanımına göre  ev sahibi hayvanda  olumlu bir etkinin göründüğünü tanıtır.1992’de  Havenaar ve arkadaşları, probiyotiklerin  mikrofloranın barınması ve yaşamasıyla ilgili bulunmasıyla tanımı genişletmiş oldu.Şöyle ki:”İnsan ya da hayvanda uygulanan tek bir canlı ya da karışık mikroorganizmalar kültürü, yerli mikrofloranın özelliklerini geliştirerek ev sahibi canlıyı olumlu etkiler.Salminen ve Schaafsma  yerli mikrofloradaki  etkileri , önerilen sağlık etkileriyle sınırlandırarak probiyotiklerin tanımını daha da genişletti.Salminen’e göre bir probiyotik”Yararlı bir konağın sağlık ve beslenmesini etkileyen  canlı  mikrobiyal kültür veya  kültür süt ürünleridir.”Schaafsma  göre “Oral probiyotikler  ;sınırlı sayıda sindirim üzerine ,doğal ötesinde  temel beslenmede  etkilere  neden olan canlı mikroorganizmalardır.

Salminen’in tanımında  düzeltilmesi gereken  2 yönü vardır.İlk olarak,Salminen  tarafından verilen tanım sağlık etkilerine   ek olarak “konağın beslenmesinde yararlı etkileri içerir.Ne olduğu açık olmayan  beslenme terimi,sağlık terimi   tarafından kapsanmalıdır.”Yaşam için”(probiyotik) tanımı  bizce küçük değişikliklerle hiçbir ilgisi yokken, beslenmede  sağlık üzerinde önemli etkiler içerir.

Önceki tanımların aksine Salminen’in tanımı kültürlü  süt ürünleri ve mikrobiyal kültürleri probiyotik olarak  görür.

Fakat  süt olmayan ürünler de(örneğin lahana turşusu,fermente tahıl ve diğer bitki temelli gıdalar ve salam) canlı probiyotik mikroorganizmalar içerebilir;çünkü tanımı süt ürünleriyle sınırlamak doğru değildir.Ayrıca kültürlenmiş süt içeren ürünler  pastörizasyon ya da sterilizasyonla canlı mikroorganizma kaybı olan ürünlerdir.Lactobacillus ve Bifidobacterinin hücre duvarı bileşimi ve yoğurt fraksiyonları tarafından kullanılan antikanserojenik ve imünmodüler etkileri;besinsel değerleri dışında sağlık etkileri için kanıttır.

Salminen  ve Schaafsma tarafından verilen tanımlar yoğurtlu kültürleri  içerir.(Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrüecki,bulgaricus )Çünkü bu kültürler laktoz sindirim bozukluğunda  laktoz yetersizliğini karşılayabilir.

SAĞLIK ETKİLERİ İÇİN BİRLEŞTİRİCİ HİPOTEZİ

1)Helicobacter pylori enfeksiyonun azaltılması
2)Alerjik semptomların azaltılması
3)Kabızlıkta rahatlama
4)İrritable bağırsak sendromunda rahatlama
5)Mineral metabolizması,özellikle kemik yoğunluğu üzerindeki yararlı etkileri
6)Kanserden korunmada
7)Kolestrol  ve triaçilgliserol plazma konstrasyonlarında azalma

PREBİYOTİK TANIMI

Prebiyotik tanımı Gibson ve Roberfroid tarafından ortaya atılmıştır.Onlar prebiyotikleri  konakta özellikle büyümeyi uyarıcı  yararlı etkileri ya da  kolonda  sınırlı sayıda bakteri aktivitesi olarak tanımladılar.Bu tanım belirli bir tür için seçicilik dışında  diyet lifi tanımıyla daha az örtüşür.Bifidobacteria için gösterilen  bu seçicilik  fruktooligosakkaritler,inulin ve soya oligosakkaritler gibi maddelerin  bileşimleri tarafından desteklenebilir.

SİNBİYOTİK TANIMI

Sinbiyotik tanımı hem probiyotik hem de prebiyotik içeren ürünler için kullanıldı.Çünkü bu kelime etkileşimi kasteder.Bu terim prebiyotik bileşiminde, özellikle probiyotik içeriğini destekleyebilir.Oligofruktoz  ve probiyotik içeren bir ürün olan bifidobacteri  tanımı karşılar,oysa Lactobacillus casei suşu karşılamaz.Ama bir yandan  Lactobacillinin sindirimi diğer yandan  yerli bifidobacterinin artmasıyla canlıda  kazanıldığını destekleyen bir görüş vardır.

[vc_cta h2=”Yazar : Fatma Çobur ” txt_align=”center” style=”flat” color=”pink” css_animation=”top-to-bottom”]Sitemizde Paylaşımda Bulunmak İsterseniz BURAYI tıklayınız.[/vc_cta]

Referanslar

Bottazzi V. Gıda ve mikroorganizmalar ile yem üretimi. Biotechnology 1983; 5 : 315 -63.

Carre C. Ueber Antagonisten unter den Bacterien. (Bakteriler arasında antagonistleri.) Correspondenz-Blatt für Schweizer AERZTE 1887 ; 17 : 385-92 (Almanca).

Tissier H. Taksonomisi ve bifidobakteriyi ekolojisi. Bifidobakteri Mikroflorası 1984 ; 3 : 11 -28.

Metchnikoff E. hayatın uzatılması. Iyimser çalışmaları. Londra: Butterworth-Heinemann, 1907.

Rettger LF Cheplin ha. Bacillus acidophilus implantasyon için özel referans ile bağırsak florasının dönüşümü üzerine bir tez. Londra: Yale University Press, 1921.

Rettger LF, Levy MN, Weinstein L Weiss JE. Lactobacillus acidophilus ve terapötik uygulama. Londra: Yale University Press, 1935.

Kopeloff N. Lactobacillus acidophilus. Baltimore: Williams & Wilkins, 1926.

Nissle A. Ueber Grundlangen einer neuen ursaechlichen Bekaempfung der pathologischen Darmflora ölür. (Patolojik bağırsak florasının yeni nedensel kontrol temelleri.) Deutsche Medizinische Wochenschrift 1916 ; 42 : 1181 -4 (Almanca).

Bohnhoff N, Drake BL, Muller CP. . Deneysel Salmonella enfeksiyonu için bağırsak duyarlılık üzerine streptomisin Etkisi Proc Soc Uzm Biol Med 1954 ;86 : 132 -7.

Freter R. kobay ölümcül enterik kolera enfeksiyonu. Bacteriol Proc 1954: 56.

  1. Freter R. Normal enterik floranın inhibisyonu ile elde kobay olarak ölümcül enterik kolera enfeksiyonu. J Infect Dis 1955 ; 97: 57 -64.

ÜCRETSİZ Tam Metin

Freter R. Deneysel enterik Shigella ve Vibrio . Fareler ve gine domuzlarında enfeksiyonları J Exp Med 1956 ; 104 : 411 -8.

 

soyut

Collins FM, Carter PB. . Ağızdan enfekte mikroptan arınmış farelerde salmonellanın Büyüme Immun Infect 1978 ; 21 : 41 -7.

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Lilly DM, Stillwell RH. Probiyotikler. . Büyüme mikro organizmalar tarafından üretilen faktörleri teşvik Bilim 1965 ; 147 : 747 -8.

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Sperti GS. Probiyotikler. West Point, CT: Avi Publishing Co., 1971.

Parker RB. Probiyotikler, antibiyotik hikayenin diğer yarısı. Anim Nutr Sağlık1974 ; 29 : 4 -8.

İnsan ve hayvanlarda Fuller R. Probiyotikler. J Appl Bacteriol 1989 ; 66 :365 -78.

 

CrossRefMedline

Havenaar R Huis In’t Veld MJH. Probiyotikler: genel bir bakış. In: Sağlıkta ve hastalıkta Laktik asit bakterileri. Cilt 1 Amsterdam: Elsevier Applied Science Publishers, 1992, s.

Probiyotik suşların Salminen S. tekliği. IDF Nutr Haber Lett 1996 ; 5 : 16-8.

Süt ürünlerinde probiyotik suşları ile ilgili sanat Schaafsma G. Devlet. IDF Nutr Haber Lett 1996 ; 5 : 23 -4.

Değil özel referans ile, süt veya süt bileşenleri içeren gıdalar Molin G. Probiyotikler Lactobacillos planturum . 299v Am J Clin Nutr 2001 ; 73 : (Ek)380S -5S.

 

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Sekine K, Toida T, Saito M, Kuboyama M, Kawashima T. A morfolojik karakterize hücre duvarı hazırlık (tüm peptidoglikan) New Bifidobacterium infantis farelerde kurulmuş bir tümörün gerilemesi daha yüksek etkinlik ile.Cancer Res 1985 ; 45 : 1300 -7.

 

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

  1. Çiftçi RE, Shahani KM, Reddy GV. Asit, tümör hücrelerinin çoğalması üzerinde yoğurt bileşenlerin engelleyici etkisi. J Dairy Sci 1987 ; 58: 787 -8.
  2. Steward-Tull DES. Bakteriyel peptidoglikanlar immünolojik faaliyetlerinin. Ann Rev Microbiol 1980 ; 34: 311 -40.

 

CrossRefMedline

Okutomi T Inagawa lH, Nishizawa t, Oshima, H, Soma GI Mizuno DI.Endojen tümör nekroz faktörünün indüklenmesi üzerinde oral yoldan uygulanan muramil dipeptid etkisini Astarlama. J. Biol Response Mod 1990 ;9 : 564 -9.

 

Medline

de Vrese M, Stegelmann A, Richter B, Fenselau S, Laue C, laktaz yetmezliği için Schrezenmeir J. Probiyotikler-tazminat. Am J Clin Nutr 2001 ; 73 : (Ek)421S -9S.

 

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Freter R. bağırsak microecology etkileyen faktörler. In: Fuller R, ed.Probiyotikler, bilimsel dayanağı. Londra: Chapman & Hall, 1992: 111-44.

Sepp E, Tamm E Torm S Lutsar I Mikelsaar M, shigella çocuklarda fekal mikroflora üzerindeki lactobacillus probiyotikler Salminen S. Etkisi. Microb Ecol Dis 1994 ; 7 : 54 .

  1. Biller JA, Katz AJ, Flores AF, Buie TM, Gorbach SL. Tedavi C difficile. Lactobacillus GG ile kolit J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995 ; 21 : 224 -6.

CrossRefMedline

  1. Alm L. etkisi Lactobacillus acidophilusrastgele seçilen insan taşıyıcılarında salmonella hayatta üzerine idaresi. Prog Gıda Nutr Sci 1983 ; 7 : 13 -7.

Medline

  1. Paubert-Braquet M, Xiao-Hu, G Gaudichon C, ve ark. Karşı konak direnci Geliştirme Salmonella typhimuriumfarelerde yoğurt veya çeşitli ile fermente sütler ile bir diyet takviyesi beslenen Lactobacillus casei . Suşları Int J Immunother 1995 ; 11 : 153 -61.

Marteau PR, de Vrese M, Cellier CJ, probiyotiklerin kullanımı ile gastrointestinal hastalıklar gelen Schrezenmeir J. Koruma. Am J Clin Nutr2001 ; 73 : 430S -6S.

 

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Ouwehand AC, Kirjavainen PV, Grönlund MM, Isolauri E, Salminen SJ.Probiyotik mikroorganizma yapışması mukus intestinal. Int Süt J 1999 ; 9 :623 -30.

 

CrossRef

Bernet MF, Brassart D, NEESER JR, Servin AL. Kültürlenmiş insan bağırsak epitel hücreleri, insan bifidobacterial suşların yapışması ve enteropatojenler-hücre etkileşimleri inhibisyonunun. Appl Environ Microbiol 1993 ; 59 : 4121-41.

 

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

Savage DC. Dernekler ve yerli mikroorganizmalar ve gastrointestinal epitel fizyolojik etkileşimleri. Am J Clin Nutr 1972 ; 25 : 1372 -9.

Özet / ÜCRETSİZ Tam Metin

  1. Fuller R. kümes mahsul epitel ile ilişkili Lactobacillus florası üzerinde Ekolojik çalışmalar. J İçi Bacteriol 1973 ; 36: 131 -9.

Beachey EH. Bakteriyel yapışma. Londra: Chapman and Hall, 1980.

Gibbons RJ, ağız mikrobiyal ekoloji van Houle J. Bakteriyel yapışma. Ann Rev Microbiol 1975 ; 29 : 19 -44.

 

CrossRefMedline

Hayvan bağırsak yüzeyleri Lee A. Normal florası. In: Bitten G Marshall KC, ed. Mikroorganizmaların adsorpsiyon yüzeylere. New York: Wiley & Sons, 1980: 145-73.

Lee A. İhmal nişler, gastrointestinal sistemin mikrobiyal ekoloji. İlan Microb Ecol 1985 ; 8 : 115 -62.

Blaser MJ. Epidemiyoloji ve patofizyolojisi Campylobacter pylorienfeksiyonlarının. Rev Infect Dis 1990 ; 12 : 99 -106.

Gibson GR, Roberfroid MB. Insan kolon Mikrobiyota Diyet modülasyonu.Prebiyotiklerin kavramını. J Nutr 1995 ; 125 : 1401 -12.

  1. Hidaka, H, Eida T, instestinal flora ve insan sağlığı üzerindeki fruktooligosakkarid arasında Takizawa Teta I. Etkileri. Bifidobakteri Mikroflorası 1986 ; 5: 37 -50.

Gibson GR, Beatty ER Wang X, Cummings JH. . Oligofruktoz ve inulin insan kolonda bifidobakteriyi seçici stimülasyonu Gastroenteroloji 1995 ; 108 : 975-82.

 

CrossRefMedline

Tanaka R, Takayama, H, insan dışkı flora TOS idaresi ve Bifidobacterium breve 4006 Morotomi M. Etkileri. Bifidobakteri Mikroflorası 1983 ; 2 : 17 -24.

  1. Ito M, Kimura M, Deguchi Y, Miyamori-Watabe A, Yajima T, insan intestinal mikroflora ve metabolizma üzerinde trans-galaktosile disakkaritler Kan T. Etkisi. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1993 ; 39: 279 -88.

 

CrossRefMedline

Rowland IR, Tanaka R. insan fekal mikroflora ile ilişkili sıçanlarda bağırsak florası metabolizması üzerindeki transgalactosylated oligosakkaritler etkileri.J İçi Bacteriol 1993 ; 74 : 667 -74.

 

CrossRefMedline

Hayakawa K, Mizutani J tıkaç K, ve diğerleri. Insan dışkı mikroflorası üzerine soya oligosakkaritler Etkileri. Microb Ecol Sağlık Dis 1990 ; 3 : 293-303.

Saito, Y, Tanaka T, Rowland İR. . In vitro kültür insan bağırsak mikroflorası üzerine soya oligosakkaritler Etkileri Microb Ecol Sağlık Dis 1992 ; 5 : 105

mail-grubu