Saglikta istenmeyen SOK Tayinler

0
1109
www.diyetisyenstore.com

Sağlıkçılara haber vermeksizin tayinleri yapıldı. Bazı illerde Sağlık Bakanlığı ansızın tayinler yaptı. Bu atamalar İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Halk sağlığı müdürlüklerinde çalışan bazı personelleri kapsadı.

Atamalar ÇKYS’ye düştüğünde anlaşıldı. Şimdilik İl Sağlık ve Halk Sağlık Müdürlüklerine yapılan habersiz tayinler, hastaneleri ve diğer bağlı kuruluşları da kapsayabilir.

Kadro Yerinizi Sorgulamak İçin Tıklayınız

17.01.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikde değişiklik yaparak sağlık personelinin tayin şartlarını değiştirmişti.

İŞTE O MADDE

– Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.”

Bakanlığın üstteki yayınlanan yönetmelik gereği PDC fazlası personeli başka kurumlara verdi.

Danıştaya Dava Açılmıştı

Söz konusu düzenlemenin Anılan hüküm hukuka ve yasalara aykırı olduğunun vurgulandığı dilekçede Anayasa’nın 2. Maddesindeki Hukuk devleti ilkesine, şeffaf idare ilkesine, sosyal devlet ilkesine, Anayasa’nın 41. Maddesindeki aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.

Dava dilekçesinde söz konusu düzenleme ile aile bütünlüğü kriterinin yok sayıldığı, sağlık, eğitim gibi mezkur yönetmeliğin özel durumları düzenleyen hükümlerinde kriter alınarak atama yapılmasının göz ardı edildiği kaydedildi.

Dilekçede PDC fazlası personelin sadece Valilik tarafından il içinde atamalarının yapılmasına izin verilirken söz konusu düzenleme ile bu hakkın Bakanlıkça il dışına da yapılmasının sağlanmasının idareye çok geniş bir takdir hakkı kazandırdığına dikkat çekildi. Söz konusu nedenlerden dolayı düzenlemenin iptal edilmesi talep edildi. Dava danıştayda görüşülecek.

MediHaber.NET

mail-grubu