Top 5 This Week

Related Posts

SHM de görev alacak danışman diyetisyenlerin dikkatine

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin Yerleştirme ve Sözlü Sınav Hakkında

A- GENEL AÇIKLAMALAR

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) istihdam edilmek üzere 200 bireysel danışmanlık hizmet (tam zamanlı) alımı 22.05.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu danışmanlık hizmet alımına ilişkin başvurular puanlama esasına göre değerlendirilmiş olup, 114 pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar tespit edilmiş, geri kalan 86 pozisyon için yapılan başvurularda birden fazla adayın aynı puanı alması nedeniyle söz konusu pozisyonlar için sözlü sınav yapılacaktır.

B- SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar (Ek:1} aşağıda belirtilen belgeleri 18/01/2019 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi’ne elden teslim edeceklerdir. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen adaylar sözleşme hakkını kaybedeceklerdir.

  • Lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti),
  • Başvuruda beyan edilen yükseklisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti),
  • Başvuruda beyan edilen iş tecrübelerine ait İş Deneyim Belgesi {SGK dökümü ile birlikte),
  • Başvuruda beyan edilen sertifikalar,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek:3 de yer alan form doldurulup
  • aday tarafından imzalanacaktır.)
  • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı yoktur yazısı (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

C- SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLAR (Ek:2}

C.1. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

1) Sözlü sınava girecek adayların 08-09-10-11 Ocak 2019 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde (Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ Ankara) Saat : 09:00 da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) 08.01.2019 tarihinde Çocuk Gelişimci-1

09.01.2019 tarihinde Çocuk Gelişimci-2,

10.01.2019 tarihinde Fizyoterapist,

11.01.2019 tarihinde Sosyal Çalışmacı, Psikolog ve Diyetisyen sözlü sınavları yapılacaktır.

C.2. Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

Sözlü sınav sonuçları sınavların bitim tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular.html İnternet adresinde duyurulacaktır.

D- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Her bir pozisyon için yerleştirilmesi uygun görülen aday ile çeşitli sebeplerle sözleşme imzalanamaması halinde, sıralı adaylar ile sözleşme imzalanacaktır. Sıralı adaylarda puan eşitliği olması halinde, eşit puanlı adaylar arasında yeniden sözlü sınav yapılacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1} Yerleştirilmeye hak kazanan adaylara yazılı sözleşme daveti gönderilecektir.

2) Sözleşmeler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

3} Sözleşmeler, danışmanın performans değerlendirmesine göre yıllık olarak yenilenecektir.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi

Adnan Saygun Cad. No:55

Sıhhiye/Çankaya/ ANKARA

https://hsgm.sagli k.gov. tr /tr /duyurular .htm 1

Tel: 0312 565 59 17- 0312 565 51 34

EK-1_Diyetisyen tam listesi için lütfen burayı tıklayınız
EK-2_Diyetisyen tam listesi için lütfen burayı tıklayınız

Popular Articles