Top 5 This Week

Related Posts

Webinar Klinik Pratikte Lipidlerin Önemi

PENSA tarafından 19 Ağustos 2023 Cumartesi Saat 11.00’de düzenlenecek olan Webinarda, “Klinik Pratikte Lipidlerin Önemi” tartışılacaktır.

Ülkemizden Prof. Dr. Osman Abbasoğlu’nun konuşmacı olduğu toplantıya katılım ücretsiz olup, 11 Ağustos 2023 tarihinden önce kayıt yaptırmak gereklidir.

7. PENSA (The Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia) İnterdisipliner Web Semineri “Klinik Uygulamada Lipid-Asya Perspektifi

Popular Articles