Top 5 This Week

Related Posts

Güncel Yaklaşımlarla Klinik Nütrisyon – 2023

Güncel Yaklaşımlarla Klinik Nütrisyon 3-4 Haziran 2023

Kimler İçin?

Bu kursa Beslenme ve Diyetetik alanında lisans programından mezun olan diyetisyenler ile 3. ve 4. sınıf öğrenciler kayıt yaptırabilir. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

GÜNCEL YAKLAŞIMLARLA KLİNİK NÜTRİSYON / 03-4 Haziran 2023

Kurs : Online olarak düzenlenmektedir. Ücreti : 350 tl

Kurs Programı için lütfen BURAYI tıklayınız.

Kurs kayıt için web sitesi : https://sem.ankaramedipol.edu.tr/Egitimler/EgitimDetayIndex/10247

Belgelendirme Hakkında

Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Belgesi verilmektedir.

https://sem.ankaramedipol.edu.tr

1.GÜN
09.00-09.15 AÇILIŞ

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Rektör Yardımcısı Ankara Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL Rektör Ankara Medipol Üniversitesi

 

09.15-09.45 Klinik Nütrisyonda Tanımlar ve Terminoloji

Prof. Dr. Mutlu DOĞANAY

SBÜ Tıp Fakültesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ABD

 

09.45-10.15 Malnütrisyon Farkındalığı & Eylem Planı

Prof. Dr. Mutlu DOĞAN

SBÜ Tıp Fakültesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ABD

 

10.15-10.45 Dünden Bugüne Klinik Nütrisyon-GLİM Kriterleri-Güncel Tarama Yöntemleri

Prof. Dr. Meltem HALİL

Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Geriatri Bilim Dalı

10.45-11.00 ARA
11.00-11.30 Nütrisyonel Tarama ve Değerlendirme Yöntemleri

Dr. Dyt. Pırıl TUNCAY / Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Klinik Nütrisyon Ünitesi

11.30-12.00 Nütrisyonel Destek: Ne zaman? Nasıl? Hangi Yol?

Dyt. Memduh UYANIK / Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Klinik Nütrisyon Ünitesi

12.00-12.30 Enteral Nütrisyon – Ürün Yelpazesi

Uzm. Dyt. Seçil BIDAKLAR / Ankara Etlik Şehir Hastanesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

12.30-13.00 Parenteral Nütrisyon Ürün Yelpazesi

Dr. Dyt. Nüket ÜNSAL / SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenmeme Diyet Birimi

13.00-13.30 Nütrisyon Destek Ekipleri

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TOPRAK

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

13.20-14.30 ARA
14.30-14.50 Nörodejeneratif Hastalıklarda Kas Fizyopatolojisi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BULGUROĞLU

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü

14.50-15.10 Demans ve Nörodejeneratif Hastalıklarda Nütrisyonel Destek

Öğr. Gör. Fatma Elif EROĞLU

SBÜ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

15.10-15.30 Yutma Güçlüğü Olan Hastada Nütrisyonel Yönetim

Uzm. Dyt. Ayberk Ülkü BULUT / Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Beslenme Ve Diyet Birimi

15.30-15.50 Olgu Sunumu: Nörolojik Hasta

Dr. Dyt. Pırıl TUNCAY / Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

15.50-16.00 ARA
16.00-16.20 Nütrisyonel Destek Tedavisinde Hemşirenin Rolü

Hem. Arzu ŞAHNA / SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Klinik Nütrisyon Ünitesi

16.20-16.50 Nütrisyonel Destek Tedavisinde Beslenme Uygulama Yolları ve Bakımı

Hem. Hülya ERGUN / SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Klinik Nütrisyon Ünitesi

16.50-17.10 Olgu Sunumu: Gastrostomili Hasta

Hem. Hacer Nil DEMİR / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

 

2. GÜN
09.00-09.20 Yoğun Bakım Hastalarında Kas Kaybı

Prof. Dr. Çetin KAYMAK / SBÜ Ankara EAH Anesteziyoloji Ve REANİMASYON ABD.

09.20-09.40 Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyonel Destek

Dr. Dyt. Güzin TÜMER / Ondokuz Mayıs Üniversitesi SUAM Beslenme ve Diyet Birimi

 

09.40-10.00 Yüksek Proteinin Kritik Hastadaki Önemi

Prof. Dr. Osman ABBASOĞLU

Hacettepe Üniversitesi –Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD – Emekli Öğretim Üyesi

10.00-10.20 Olgu Sunumu: Kritik Hasta

Uzm. Dyt. Ezime TORUK / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

10.20-10.40 ARA
10.40-11.00 Kansere Bağlı Malnütrisyon Fizyopatolojisi
11.00-11.20 Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteğinin Önemi ve Zamanlaması

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

11.20-11.40 Kanser Tedavisinde Mikro Besin Ögeleri ve İmmunonütrisyon

Dr. Öğr. Üyesi E. Merve EKİCİ

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

11.40-12.00 Olgu Sunumu: Onkolojik Hasta

Uzm. Dyt. Burcu DİKMEN TEZCAN

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

12.00-13.00 ARA
13.00-13.20 Pediatrik Nütrisyonel Destek – Yeterlilikler ve Kısıtlılıklar

Doç. Dr. Nevra KOÇ

SBÜ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

13.20-13.40 Pediatrik Nütrisyonel Destek – Zamanlama, Planlama ve Takip

Dr. Dyt. Nüket ÜNSAL / SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ve Diyet Birimi

13.40-14.00 Pediatrik Hastada Mikrobiyota ve Probiyotik Kullanımı

Prof. Dr. Ateş KARA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

14.00-14.20 Olgu Sunumu: Pediatrik Hasta

Dr. Öğr. Üyesi Sine YILMAZ

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyet Bölümü

14.20-14.40 ARA
14.40-15.00 Parenteral Nütrisyon: Ne zaman? Kime? Ne kadar?

Prof. Dr. Deniz ERDEM

SBÜ Tıp Fakültesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon ABD Yoğun Bakım Kliniği

15.00-15.20 Parenteral Nütrisyonda Monitorizasyon ve İzlem

Doç. Dr. Gökçen GARİPOĞLU

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

15.20-15.40 Olgu Sunumu: Parenteral Nütrisyon Destek Tedavisi Alan Hasta

Dyt. Şermin ATAÇ / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastenesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

15.40-16.00 Parenteral Nütrisyonda Hemşirelik Bakımı

Hem. Kezban AKÇAY

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Üniversitesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

16.00-16.20 ARA
16.20-16.40 Gastrointestinal Sistem Komplikasyonları ve Nütrisyonel Yönetim

Doç. Dr. Erdinç ÇETİNKAYA

SBÜ Tıp Fakültesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ABD

16.40-17.00 Malnütrisyonlu Olguda Refeeding Sendromu ve Nütrisyonel Yönetim

Dyt. Bengi Heval HÜRMEYDAN

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Klinik Nütrisyon Ünitesi

17.00-17.20 Bası Yaralarında Nütrisyonel Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi İ. Gökçe YILDIRIM

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

17.20-17.40 Palyatif Bakımda Nütrisyonel Destek ve Hidrasyon Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TOPRAK

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

17.40-18.00 KURS DEĞERLENDİRMESİ ve KAPANIŞ
Genç Diyetisyenler Ekibi
Genç Diyetisyenler Ekibi
genc.diyetisyenler@gmail.com Beslenme ve Diyetetik Bölüm Portalı

Popular Articles