Yurtdışındaki hastanelerde görev yapmak isteyenlere

diyetisyen yurt dışı görevlendirme, diyetisyen görevlendirme, diyetisyen gecici görevlendirme, beslenme ve diyetetik görevlendirme

0
1836
www.diyetisyenstore.com

DUYURU

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden;

Bakanlığımızca işbirliği yardımları aracılığı ile küresel sağlığa katkı sağlamak strateji hedefleri doğrultusunda işletilen Nyala-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almak isteyen personelin ekteki başvuru formunu doldurup birim amirlerine onaylatarak dijital ortamda PDF Formatında yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Kültür Mahallesi İçel Sokak No:2 Kızılay / Çankaya / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Görevlendirilmesi uygun görülen personel ile Genel Müdürlüğümüzce daha sonra iletişime geçilecektir.

1. Görevlendirilecek personelin unvan ve branşları:

• Hastane Yöneticisi

• Başhekim

• İdari ve Mali İşler Müdürü

• Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

• Eğitim Sorumlusu (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Başasistan, Şef)

• Uzman Hekim

• Pratisyen Hekim (Diyaliz veya yoğun bakım sertifikalı)

• Diş Hekimi

• Eczacı

• Diyetisyen

• Fizyoterapist

• Odyoloji Teknikeri

• Sağlık Memuru (Acil, Ameliyathane, Erişkin Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Servisler, Dâhili Servisler, Çocuk Servisi, Sterilizayon, Eğitim, Enfeksiyon, Kan Merkezi)

• Hemşire (Acil, Ameliyathane, Erişkin Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Servisler, Dâhili Servisler, Çocuk Servisi, Sterilizayon, Eğitim, Enfeksiyon, Kan Merkezi)

• Ebe (Aktif Doğum Yaptırabilen, Acil, Ameliyathane, Erişkin Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Servisler, Dâhili Servisler, Çocuk Servisi, Sterilizayon, Eğitim, Enfeksiyon, Kan Merkezi)

• Laboratuvar Teknisyeni • Anestezi Teknisyeni

• Röntgen Teknisyeni (MR, Tomografi tecrübesine sahip)

• ATT (Acil, Ameliyathane, Erişkin Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Servisler, Dâhili Servisler, Çocuk Servisi, Sterilizayon, Eğitim, Enfeksiyon, Kan Merkezi) • Elektrik, İklimlendirme ve Diğer Tekniker /Teknisyen

• Maaş Mutemedi • Satınalma Birim Çalışanı

• İnsan Kaynakları Birim Çalışanı

• Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, (Depo-Ambar-Ayniyat) Yukarıdaki branş ve unvanların dışında görevlendirme yapılmamaktadır. 2. Personel alımında aranacak şartlar Genel Şartlar

 Başvuracak kişilerin Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru (4/A) olarak görev yapıyor olmak,

• Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Temiz adli sicile sahip olmak,

• Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

• Herhangi bir nedenle yurtdışına çıkış yasağı olmamak,

Özel Şartlar • Hekim personel için, Türkiye’deki tıp fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden birinden mezun olmak. Uzman hekimler ve eğitim sorumluları için bir anabilim dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak, 14 Nisan 1928 tarihli “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çerçevesinde görev yapmak

• Hekim ve uzman hekim dışında başvurulan diğer tüm sağlık meslek grupları için ilgili alanlarda son 2 yıl içinde aktif olarak çalışma; idari personel için ise benzer idareci pozisyonunda en az 2 yıl tecrübe ve tecrübenin çalışılan kurum tarafından belgelendirilmesi

• Hemodiyaliz ve yoğun bakım ünitesinde çalışmak için başvuran pratisyen hekim adaylarının sertifikalarının fotokopisini başvuruda iletmeleri gerekmektedir.

3. Görevlendirme Esasları

• Görevlendirmeler 4 aylık dönemler halinde olmakta, (01 Ocak- 30 Nisan, 01 Mayıs-31 Ağustos, 01 Eylül-31 Aralık) performansa göre görev uzatımı yapılabilmektedir.

• Konaklama, ulaşım, yemek dâhil her türlü ihtiyaçlar hastanece karşılanacaktır.

• Görev yapılacak ülkelerin siyasi, sosyal ve fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda, doğabilecek mücbir sebepler sebebiyle personelin çalışma saatleri, İdarenin tasarrufu ile değişiklik gösterebilecektir. • Hastanede görevlendirilen personel, görev süresi boyunca izin kullanmayacaktır. Mazeret durumunda (1. Derecede yakınlarının vefatı, doğum, evlenme, en az 3 uzman hekim tarafından Türkiye’de tedavi görmesi gerekliliğinin olduğu durumlardaki sağlık problemi olanlar) görevlendirmeleri iptal edilir.

Başvuru şekli ve süresi İlan ile ilgili veri tabanı oluşturulduğundan son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Adayların, ilan ekindeki bilgi formunu doldurup imzalı suretini PDF formatında yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Kültür Mahallesi İçel Sokak No:2 Kızılay / Çankaya / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvurular birim amirlerince onaylı ve imzalı olarak yapılmalıdır. Birim Amiri imzasız, eksik bilgi bulunan ve fiziki olarak gönderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

Görevlendirilmesi uygun görülen personeller Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü’nün disab.saglik.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yurtdisihastaneler@saglik.gov.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.

EKLER:

– Duyuru metni

– Başvuru Formu

 

Not: Bu duyuru; Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde kadrolu çalışan Devlet memurları için geçerli olmaktadır. Bu haberi geçi görevlendirme ile yurt dışına gitmek isteyen Diyetisyenlere duyurmak için Genç Diyetisyenler Ekibi tarafından yayınlanmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik “Diyetisyen” Gecici Görevlendirmesi – #gencdiyetisyenler #gençdiyetisyenler #saglik #diyetisyen #beslenme ve diyetetik

mail-grubu