www.diyetisyenstore.com

Bakanlar Kurulu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Maliye Bakanlığına ait kadrolardan bazılarında dolu/boş kadro değişikliği yaptı.

3 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnameyle, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Maliye Bakanlığına ait bazı dolu kadrolarda derece değişikliği yapılırken, bazı boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine gidildi.

Yapılan kadro değişikliklerine bakıldığında;

Memur olmayı bekleyen binlerce kişi için fırsat doğdu.

Kurumlara ait dolu kadrolarda derece terfilerine yönelik değişikliklerin yapıldığı, ayrıca ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik bazı değişikliklere gidildiği görülüyor.

Halk Sağlığı Kurumunda, Sağlık Hizmetleri Sınıfında; 5000 adet Hemşire, 1000 adet Ebe, 500 adet Sağlık Memuru, 20 adet Tıbbi Teknolog kadrosunun iptal edildiği ve aynı hizmet sınıfında 2500, 1000 adet Fizyoterapist, 700 adet Uzman Tabip, 700 adet Çocuk Gelişimcisi, 620 adet Sosyal Çalışmacı, 560 adet Psikolog, 520 adet Diyetisyen, 300 adet Diş Tabibi, 50 adet Veteriner kadrosu ihdas edildi.

Maliye Bakanlığında 3-4 derecelerde toplam 300 Vergi Müfettişi ve 8-9 derecelerde toplam 500 adet Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosu iptal edilirken, 1 inci derecede 800 adet Vergi Müfettişi kadrosu ihdas edildi. Ayrıca, çeşitli derecelerde toplam 560 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu ihdas edildi.

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9361

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9361 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Resmi Gazate / Değişiklik yapılan kadrolar için BURAYI tıklayınız

[vc_cta h2=”Genç Diyetisyenler Ekibi txt_align=”center” style=”flat” color=”purple” css_animation=”bottom-to-top”]Sitemizde Paylaşımda Bulunmak İsterseniz BURAYI tıklayınız.[/vc_cta]
mail-grubu