www.diyetisyenstore.com

MARDİN ARTUKLU Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü için Diyetisyen Araştırma Görevlisi ilanı verilmiştir.

Kadro Sayısı : 1

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2017

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.01.2017

ALES Puanı : 70

YDS/Dengi Puanı : 50

Başvuru Yeri : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi :  http://www.artuklu.edu.tr/

ÖZEL ŞARTLAR
 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.  Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.(2547 sayılı kanunun 33. maddesine göre atama yapılacaktır.)
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Formu.

2-      Özgeçmiş.

3-      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-      Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5-      ALES sonuç belgesi.

6-      Yabancı Dil Sonuç Belgesi.(Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya  onaylı örneği)

7-      Doktora/ Lisans/ Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik  belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.

8-      Lisans / Yüksekokul  Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

9-      İlana çıkılan ilgili kadro derecesine atanma şartlarına sahip olmak.

10-    Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.

11-    Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.

12-    Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

13-    Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

Not :

a) Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları  https://www.sbu.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu