diyetisyen-araştırma-gorevlisi
www.diyetisyenstore.com
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI – Karabük Üniversitesi  
Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
araştırma görevlisi ilanı
araştırma görevlisi ilanı

A) GENEL ŞARTLAR

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2 – Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş
Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın
Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak.
Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı  70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
3 – Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az
50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması
gerekir.
4 – Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamal
arında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 – Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

C) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru 28.03.2019
Giriş Sınavı 26.04.2019
Son Başvuru (Mesai Bitimi) 12.04.2019
Giriş Sınav Saati 10:00
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 19.04.2019
Giriş Sınav Yeri İlgili Birimlerde Nihai Değerlendirme Sonuç 07.05.2019
öğretim üyesi hitit üni

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.karabuk.edu.tr

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1 – Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu,
yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe
2 – Özgeçmiş
3 – Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4 – Yabancı dil sınav ( YDS, YÖK – DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir
sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı
aranmamaktadır)
5 – Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (E devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.
E – devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır) (2)
 6 – İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve /veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e – devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
7 – İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8 – Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
9 – Adli sicil kaydı.
10 – Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)

E) DİĞER AÇIKLAMALAR

1 – Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla
yapılabilir. Posta’daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan
başvurular dikkatte alınmaz.
2 – Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin
www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3  – İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4 – Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Baş kanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi
gerekmektedir.
6 – Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun
48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması
yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması
sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.
7 – Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının
yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması
yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

F) MUAFİYET

1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6.ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
araştırma görevlisi ilanı
araştırma görevlisi ilanı

Diyetisyen Öğretim Görevlisi İlanı Kaynak Sayfasına Yönlendirilmek İçin Buraya Tıklayın.


Bilgilendirme 

 Başvuru – işe alım ve devamında seyreden süreçte oluşabilecek olumsuzluklardan Genç Diyetisyenler Ekibi sorumlu değildir.

diyetisyenstore-logo

Genç Diyetisyenler Portalı en güncel ilanları sizler için bularak kendi sayfasının Diyetisyen İş İlanları kategorisinde ve Genç Diyetisyenler Sosyal Ağlarında paylaşıma sunmaktadır.

Genç Diyetisyenler Ekibi, Diyetisyen arayışınızda, ikinci el alım satımlarınızda sizlere aracı olmakta bununla beraber Makale / Sunum çalışmalarınızı paylaşarak, sizin için sanal bir portföy oluşturmaktadır. Aşağıda bulunan bağlantı metinlerine tıklayarak portalımızda paylaşımda bulunabilirsiniz.

Kurumunuz için Diyetisyen arıyorsanız.

İkinci el cihazınızı satmak istiyorsanız.

Sitemizde Yazar olmak istiyorsanız.

Sitemizde yayımlanması için Makale / Sunumlarınızı bizlere ulaştırmak istiyorsanız. 

Genç Diyetisyenler Ekibi 

mail-grubu