amire tutulan tutanak yoksayıldı
amire tutulan tutanak yoksayıldı
www.diyetisyenstore.com

Amire Tutulan Tutanak Yok Sayıldı !

İzmir’de yaşanan olayda amirlerinin mesai saatlerine uymadığını tutanakla bildiren sağlık personellerinin ilgili tutanağı işleme koymasının sonrasında Sağlık Müdürlüğü amire dispilin cezası vermeyi uygun gördü ve verdi.

amir
amir

Konuyu İzmir İdare Mahkemesine sendika aracılığı ile götüren amir 1. derece mahkemenin cezayı onaması üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine istinaf başvurusunda bulundu.

 

Diyetisyen iş ilanları

  •  İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir.
sağlık personeli
sağlık personeli

Mahkeme ; amiri denetleme yetkisi olmayan ve amirin astı konumunda bulunan çalışanlar tarafından yazılan tutanaklar gerekçe gösterilerek uygulanan disiplin cezasında yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak disiplin cezasının iptaline karar verdi.

Kaynak : www.personelsaglikhaber.net

 

 

mail-grubu