Top 5 This Week

Related Posts

Avrupa “2015-2020” Beslenme ve Gıda Eylem Planı

AVRUPA ÜLKELERİNİN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖR :
SAĞLIKSIZ BESLENME
Doymuş yağların, trans yağ asitlerinin, şeker ve tuzun aşırı tüketimi;
aşırı kiloluluk, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve birkaç tür kanser görülme riskini arttırmaktadır.Bu koşulla.
Avrupa Bölgesindeki hastalıkların ve engelli olam durumunun esas nedenini oluşturmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü’ nün altı bölgesininin içinde Avrupa Bölgesi, bulaşıcı olmayan hastalıklardan en ciddi şekilde etkilenen bölgedir. 4 esas bulaşıcı olmayan hastalığın Avrupa Bölgesindeki durumu: kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları ölümlerin ve
engelliğin %77′ sinden,erken ölümlerin neredeyse % 86′ sından sorumludur.

Avrupa Bölgesinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Neden Bu Kadar Yaygındır?

· Bilimsel bilgi elde edilebilen Avrupa ülkelerinde Dünya Sağlık  Örgütü önerilerine göre(günde 5 gramdan daha az) aşırı tuz
tüketilmektedir.Birçok ülkede bu değer iki katına ulaşmaktadır.
· Sadece beş ülke kişi başı olarak önerilen sınırlar içinde doymuş  yağ tüketildiğini rapor etmiştir.
· Soda ve diğer şekerli içeceklerin çocuk ve adölesanlar arasında  tüketimi çok fazladır ve bir çok ülkede gençler için serbest şekerin
en büyük tek kaynağıdır. 330 ml olarak sunulan bir çok sodanın  20-30 gr kadar şeker içerdiği tespit edilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütünün son dönemdeki önerisi, eklenen şekerin  toplam enerjinin %10 undan daha fazlasına katkı sağlamamasıdır
fakat konuyla ilgili hazırlanan son taslak rehberde bu değer daha  da düşürülmüş ve toplam enerjinin %5′ inin altında olması
önerilmiştir.Ancak bir çok çocuk bir porsiyon soda ile (330ml)  nerdeyse bu değerin yarısından fazlasını almaktadır.
· Bazı ülkeler de trans yağ asitlerinin kullanımı azalırken, birçok  ülkede konuyla ilgili herhangi bir politika ya da yasaklama
bulunmamaktadır. Bazı gıda kategorilerinde, fırın ürünleri, margarinler büyük miktarda trans yağ asiti içermekte ve toplumun
bazı kesimleri özellikle ekonomik zorluklara sahip toplumlarda çok fazla tuketilebilmektedir
Aşırı Kiloluluk ve Obezite Oranları Bölgedeki Birçok Ülkede Çok Yüksektir:
·Bölgedeki 53 ülkenin 46′ sında yetişkinlerin %50′ sinden fazlası  aşırı kilolu ve obezdir.
· 6-9 yaşındaki ortalama her üç çocuktan birisi aşırı kilolu  veya obezdir.
·Bölgedeki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda aşırı kiloluluk ve  obezite özellikle toplumun fakir ve riskli gruplarında daha fazla yaygindir
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde; %50′ den daha fazla kişi aşırı kilolu veya obezdir. %20′ den daha fazla kişi obezdir.

Ögr. Dyt. Hilal ERYİĞİT
Ayrintili bilgi
beslenme.gov.tr/content/files/fact-sheet-2014-food-and-nutrition-eng.pdf

Popular Articles