Top 5 This Week

Related Posts

Her Yaşta Aktif Yaşa

hil SIKLIKLA AYAĞA KALKIN
İnaktivitiye bağlı riskler, sedanter aktiviteler sırasında verilecek kısa molalarla azaltılabilmektedir. Hatta küçük aktiviteler bile,hareketsiz kalmaya göre daha fazla enerji harcamasını sağlamaktadır. Sadece ayağa kalkmak ve saat başı 2-5 dakika normal bi tempoda yürümek(örneğin kalkıp 1 bardak su almak) 8 saatlik bir masa başı işi sırasında yaklaşık 60-130 kkal enerji harcamasına neden olabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda sedanter geçirilen zamanlarda sıklıkla mola veren yetişkinlerin, hareketsiz kalan  yetişkinlere göre  daha iyi bir metabolik profile (sağlıklı vücut ağırlığı kan yağları ve kan şekeri düzeyleri) sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, orta ve şiddetli  fiziksel aktivite  yapanlarda kaydedilen yararlardan bağımsız olarak görülmektedir.
İnaktivite süresince verilen molaların yararının altında yatan gerçekler henüz bilinmemektedir. Otururken ayakta durma pozisyonuna geçmenin , yağ metabolizmasında rol alan önemli yararlı süreçleri başlattığı düşünülmektedir.

EKRAN İZLEME SÜRESİNİ KISALTIN
Medya plartformları giderek büyümekte ; televizyon, bilgisayar oyunları, internette sörf ve sosyal medya son derece çekici meşguliyetler ile  hareketsiz bir yaşam şekline yol açmaktadır. On Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleşen HELENA ( Healty Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) çalışmasında,Avrupalı adolesanların günde 9 saatini sedanter geçirdiği bulunmuştur. Bu sonuç onların uyanık olduğu saatlerin %70 ine eşdeğerdir. ABD’de bu oran biraz daha yüksek bulunmuş ve bu oranın yetişkinlikte artacağına da inanılmaktadır. HELENA çalışmasında, Avrupalı adolesanların %60 nın hafta sonu günde 2 saatten fazla TV izlediği belirlenmiştir. Uzun süre TV izlemenin, kişilerin kendi yatak odasında televizyon bulunması ile yakından ilişkili olduğu, ayrıca ders çalışmaya daha az zaman ayrıldığı saptanmıştır.
Amerika Pediatri Akademisi, çocukların ve adolesanların ekran bazlı medya kullanımını günde 1-2 saat ile sınırlandırmalarını ve  kendi yatak odalarından çıkarmayı önermektedir.Çocuklar oyun gibi fiziksel aktivitelerle ödüllendirilerek  ekran karşısında daha az vakit geçirmesi sağlanabilir.

DAHA FAZLA HAREKET EDİN
Gelişen çevre koşulları göz önüne alındığında sedanter arayışların artacağı tahmin edilmektedir. Orta şiddetli fiziksel aktiviteye katılım önemli olmakla birlikte, oturma süresini azaltmak ve molalar vererek hafif şiddetli aktiviteler yapmak da önemlidir.Sınırlı sayıda çalışmada, sedanter aktiviteleri engellemek için stratejiler araştırılmıştır. Gelecekte, ayakta yapılan ve yürüme fırsatlarının  olduğu aktif iş alanları veya okulda aktif derslerle daha fazla hareket için tasarlanmış ofis alanları yapılacaktır. Yeni teknolojilerin,insanları daha sık ve daha fazla hareket etmeye teşvik ederek,sağlık için olumlu bir rol üstlenecekleri beklenmektedir.

Popular Articles