Bilgisiz İnsanlar Bilgili Olanları Naıl Bastırır
Bilgisiz İnsanlar Bilgili Olanları Nasıl Bastırır
www.diyetisyenstore.com
Merhabalar, sevgili ziyaretçiler. Beslenme ve Diyetetik çalışmalarını paylaşmakta olduğumuz sayfamızda bugün farklı bir konuyu sizlerle paylaşmak istedik. Zaman zaman herhangi bir alanda eğitim görmemiş ve yeterli donanıma sahip olmayan kimselerin, yalan yanlış bilgilerle ‘anlık’ bir üstünlük sağladığına tanık olmaktayız.

STRES VE DİYET

Gelin bu psikolojik duruma ismi koyulmuş olanların çalışmalarına bir göz atalım.


Dunning Kruger etkisi ya da başka bir tabirle Dunning Kruger sendromu ilk olarak Cornell Üniversitesi’nde görevli David Dunning ve Justin Kruger tarafından tespit edilerek ortaya konuldu. En basit açıklama şekliyle Dunning Kruger etkisinin ortaya koyduğu gerçek şuydu; Gerekli donanıma ve bilgiye sahip olmayan insanlar, yaptıkları seçimlerin ve sunulan bilgilerin, yanlış olabileceği ihtimalini fehmedecek ve kabul edecek kapasiteye sahip olmadıkları gibi kendi donanım ve bilgi seviyelerini daima çok yüksek görme eğilimindedirlerAslında Türk kültüründe cahil cesareti deyimiyle oldukça paralellik gösteren bu durum, üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarla doğruluğunu kanıtlamış ve 1999 senesinde David Dunning ve Justin Kruger’a psikoloji dalında Nobel kazandırmıştır.

                            Yazının Kaynak Sayfası : http://filoji.com

Bu etkinin tespit edilmesini sağlayan başlıca etkenler şunlardır;

  • Yeterince bilgili olmayan kimseler, kendi becerilerini ve bilgi birikimlerini aşırı değerli görme eğilimindedirler.
  • Yeterince bilgili olmayan kimseler, gerçekten bilgili kimselerin söylediklerini önemsiz görme ve farkedememe eğilimdedirler.
  • Yeterince bilgi sahibi olmayan kimseler, kendi yetersizliklerinin boyutunu görememektedirler.
  • Bu yetkin olmayan insanlar ancak becerilerini geliştirmek için çalışırlarsa, geçmişteki eksikliklerini farkedip kabul etmektedirler.
  • Yeterince bilgili olmayan kişilerin kendinden emin tavrına karşın, gerçekten bilgili olan kimseler daima çekimser kalmaktadır.

Kruger etkisinin bu çapta etki oluşturmasının ve Nobel’e layık görülmesinin altında aslında temel bir toplumsal sorunun tespiti yatıyor.

kruger etkisi
kruger etkisi

Dunning Kruger etkisi,

günümüz dünyasında özellikle işe alımlar, siyasi tercihler, eş seçimi gibi konularda daima kendine en çok güvenen ve en atılgan kişilerin tercih edilmesi, okullarda daima sesi en çok çıkan, en çok soru soran öğrenciye ayrıcalık gösterilmesi gibi durumların aslında sanılanın aksine ters etki yaratabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü atılgan ve istekli gözükenler bilgi birikimi, anlayış ve yetkinlik noktasında çoğunlukla daha az etkili olmaktalar. Bu durumu üniversite öğrencileri üzerinde test eden Justin Kruger ve David Dunning bazı çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Dunning ve Kruger 45 öğrenciye aşağı yukarı hepsinin fikrinin olabileceği konularda bir deneme testi oluşturdular. Sonrasında tüm öğrencilerden bu test sonucunda kaç puan alacaklarını tahmin etmeleri istendi. Test sonuçlandığında ise soruların sadece %10’nu yapabilen kesim, testin en az %60′ – %70 ini doğru yaptığını düşünüyordu! Tam tersi olarak soruların %90’ını veya daha fazlasını doğru cevaplayan öğrenciler ise ortalama olarak soruların ancak %50 veya %60’ına doğru cevap vermiş olabileceklerini düşünüyorlardı. Yani, gerçekten bilgi sahibi olanlar, kendilerinden emin değillerken, bilgi sahibi olmayan kesim kendinden gayet emindi.

 

Kaynak : http://filoji.com

mail-grubu