il içi atama için yeni yönerge
il içi atama için yeni yönerge
www.diyetisyenstore.com

İl İçi Atama ve Yer Değiştirmeler İçin Yeni Yönerge Sağlık Bakanlığı

657 sayılı Kanun 4. maddesinde 1. fıkranın A bendi için istihdam edilen sağlık hizmeti personeli ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelin yer değiştirme ve atamalarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

atama
atama

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre düzenlenen yönerge dönem dönem ve  ihtiyaç dahilinde yeniden düzenlenmektedir.

Yönergenin ikinci bölümünde, il içindeki tüm atama ve yer değiştirmelerde esas alınması gereken temel ilkeler belirlenmiştir.

il içi atama
il içi atama

İl İçi Atama ve Yer Değiştirme İçin Esas Alınacak Olan Temel İlkeler ;

a) Kadro fırsatlarının göz önünde bulundurulması,

b) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

c) Personelin hizmet birimleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

ç) PDC’de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet eksiğinin giderilmesi, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içinde atama yapılması,

d) Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre diploma, sertifika gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması,

e) Başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkeleri esas alınır. Yönergeye göre İl içindeki atama dönemleri; Mayıs ve Kasım aylarıdır.

psikoloji merkezi diyetisyen ilanı
psikoloji merkezi diyetisyen ilanı

Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Kasım dönemi atamaları için Ekim ayında müracaatlar toplanması esas olarak belirlenmiştir İl Sağlık Müdürlüklerinin, PDC’ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan etmesi, tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı yönergenin Resen atama ile ilgili bölümünde ise,”Bu madde kapsamındaki atamalarda, atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı en yüksek olandan, talep olmaması halinde hizmet puanı en düşük olandan başlanmak suretiyle atama yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Kaynak : Personel Sağlık

mail-grubu