İş Güvenliği uzmanı olabilecekler değişti

  0
  1872
  www.diyetisyenstore.com

  diyetisyen-is-sagligi-is-guvenligi
  Şuanki düzenleme göre sadece mühendis,mimar veya teknik eleman unvanını (tekniköğretmen, fizikçi, kimyager) alanlar iş güvenliğiuzmanı olabilmektedir.

  Kabul edilen önergeyle,

  1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ileSGK’da müfettiş olanlar

  2- Sadece mimar unvanını alanlar değil tümmimarlık fakültesi mezunları

  3- Biyologlar

  iş güvenliği uzmanı olabilecektir.

  İŞTE MECLİSİN DÜN GECE YARISI KABUL ETTİKLERİ

  YENİ KABUL EDİLEN ÖNERGE METNİ

  MADDE 101- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s)bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görevyapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgilikuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimiveren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.

  s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversiteleriniş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”

  ESKİ KANUN METNİ

  Madde 3 – (*)

  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

  s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığıve güvenliği programı mezunlarını,

  Memurlar.Net - Özel
  mail-grubu