Kırıkkale Üniversitesi Diyetisyen iş ilanı

Kırıkkale Üniversitesi Diyetisyen iş ilanı, kırıkkale diyetisyen iş ilanları, üniversite sözleşmeli diyetisyen iş ilanı, 4 b sözleşmeli diyetisyen iş ilanları

0
1390
www.diyetisyenstore.com

Merhaba Arkadaşlar,

Kırıkkale Üniversitesi aralarında Diyetisyenlerin de olduğu Sağlık Personeli alım ilanı açıklamıştır. İlan ile ilgili detaylar aşağıda sizlerle paylaşılmıştır. Ayrıca adil ve olması gereken alım şartları açıkladıkları için Kırıkkale Üniversitesi yönetimine ve ilgili kişilere teşekkür ederiz.

Sağlık Bakanlığı Diyetisyen kadroları ile ilgili haberimiz için BURAYI tıklayınız.

Dyt. Ali YÖRÜMEZ
dytali@gmail.com
Kurucu EditörKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz   Tıp   Fakültesi   Hastanesinde   çalıştırılmak   ve   giderleri   özel   bütçeden karşılanmak  kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrası uyarınca  istihdam edilmek  üzere,  6.6.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle,  aşağıda  belirtilen  Sözleşmeli  Personel
Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.


Sıra No : 8
Ünvan : Diyetisyen
Pozisyon Sayısı : 2

Aranan Nitelikler : Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

NO UNVAN POZ. SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 50 Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
3 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
4 Hemşire 4 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
5 Hemşire 12 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
6 Ebe 3 -Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
7 Eczacı 3 Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
8 Diyetisyen 2 Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
9 Diyetisyen 1 -Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
10 Biolog 2 -Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
11 Röntgen
Teknisyeni
10 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu olmak.
12 Laborant 8 -Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Biyokimya
Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
13 Sağlık
Teknikeri
5 Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön isans mezunu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 -Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
15 Sağlık
Teknikeri
2 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
16 Diğer Sağlık Personeli 7 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
17 Fizyoterapist 4 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
18 Psikolog 3 Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
19 Diğer Sağlık
Personeli
1 Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

 BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,
2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,
Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet
notu  yüksek  olan,  mezuniyet  notunun  eşit  olması  halinde  ise  mezuniyet  tarihi  eski  olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin   (B)   fıkrasına   göre   sözleşmeli   personel   statüsünde   çalışmakta   iken;   hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve  6.6.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer    alan    hükümlerin    uygulanacağı göz önünde    bulundurulmalıdır.

Bu   pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:  “…Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanı  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir) yıl  geçmedikçe kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**)  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  1’inci  maddesinin  üç  ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”

Etiket : Kırıkkale Üniversitesi Diyetisyen iş ilanı

mail-grubu