Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı

süleyman demirel üniversitesi, sözleşmeli diyetisyen iş ilanları, 2020 diyetisyen iş ilanları, 4 b diyetisyen iş ilanları, ısparta diyetisyen iş ilanları, ısparta diyetisyenleri, 2020 yılı beslenme ve diyetetik iş ilanları

0
1825
www.diyetisyenstore.com

Merhaba Arkadaşlar,

Temmuz 2020 de yayınlanan sözleşmeli diyetisyen iş ilanları;

  • Ege Üniversitesi için sözleşmeli diyetisyen ilanı için “Burada
  • Atatürk Üniversitesi için sözleşmeli diyetisyen iş ilanı için “Burada
Toplam Personel Sayısı : 149
Sözleşmeli Diyetisyen Sayısı : 1
Resmî Gazete Yayım Tarihi : 06.07.2020
Başvuru Süresi : ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar.
Diyetisyen için başvuru şartı : Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu olmak.

 


Dyt. Ali YÖRÜMEZ
Genç Diyetisyenler Editörü
dytali@gmail.com

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 149 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İlan No Unvanı Adet KPSS
Puan Türü
Nitelikler
1 Ebe 2 KPSSP3 Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 44 KPSSP3 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Bölümü mezunu olmak.
3 Hemşire 43 KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı mezunu olmak.
4 Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programı mezunu olmak.
5 Sağlık Teknikeri 4 KPSSP93 Acil Yardım Teknikerliği veya İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı mezunu olmak.
6 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak.
7 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 Diyaliz Önlisans Programı mezunu olmak.
8 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Radyoterapi Önlisans Programı mezunu olmak.
9 Laborant 4 KPSSP93 Sağlık Laboratuvarı veya Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.
10 Röntgen Teknisyeni 5 KPSSP93 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.
11 Röntgen Teknisyeni 5 KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı- Radyoloji Teknisyenliği Dalı mezunu olmak.
12 Diğer Sağlık Personeli 1 KPSSP93 Nükleer Tıp Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.
13 Diğer Sağlık Personeli 2 KPSSP93 Fizik Tedavi veya Fizyoterapi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Önlisans Programı mezunu olmak..
14 Diğer Sağlık Personeli 6 KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalı mezunu olmak.
15 Diğer Sağlık Personeli 5 KPSSP93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olmak.
16 Biyolog 2 KPSSP3 Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji veya Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Lisans Bölümü mezunu olmak.
17 Diyetisyen 1 KPSSP3 Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu olmak.
18 Fizyoterapist 2 KPSSP3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezun olmak.
19 Psikolog 1 KPSSP3 Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.
20 Eczacı* 2 Sınav Şartı Yok Eczacılık Lisans Bölümü mezunu olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
21 Hemşire 8 KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Dalı mezunu olmak.
22 Diğer Sağlık Personeli 2 KPSSP93 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programı mezunu olmak.
23 Diğer Sağlık Personeli 1 KPSSP93 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programı mezunu olmak.

 

* Bu kadro Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir).

A GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir).

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir.

2- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e- posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir.
2- İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

mail-grubu