Dyt. Sena ÖZ Yoğurt
www.diyetisyenstore.com

YOĞURTUN İNSULİN DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

Sena ÖZ
Diyetisyen Sena ÖZ

Yoğurt gibi mayalandırılmış süt ürünlerinin sağlık üzerine olumlu etkisi eski çağlardan beri bilinmektedir.

Yoğurt sindirim sistemi sağlığını ve sistematik bağışıklığı destekler.

 

 


Son zamanlarda yoğurtla ilgili yapılan bir çalışmada, yoğurt tüketiminin alkolsüz karaciğer yağlanması(NAFLD) ve metabolik sendrom(MetS) hastalarında insülin direncini iyileştirdiği ortaya çıkmıştır.

yoğurt
yoğurt

NAFLD ve MetS’li 36-66 yaşları arasında olan 100 obez kadın katılmıştır. Katılımcılar rastgele olarak 2 gruba ayrılmışlardır ve 24 hafta boyunca 220gr/gün yoğurt veya süt tüketmişlerdir. Başlangıçta ve 24. haftada, tüm katılımcılarda antropometrik indeksler, serum glikoz, insülin lipitler ve sitokinler ölçülmüştür. Ayrıca her iki gruptan da rastgele geçilen 20 katılımcının da karaciğer yağ ve bağırsak mikrobiyotası ölçülmüştür.

48 katılımcı yoğurt grubundan, 44 katılımcı süt grubundan çalışmayı tamamlamıştır. Yoğurt süte kıyasla insülin direncini daha iyi etkilemiştir.

Yoğurt, NAFLD ve MetS’li obez kadınlarda insülin direncini ve karaciğer yağını iyileştirdiği, lipit metabolizmasını düzenlediği, enflamasyonu, oksidatif stresi ve LPS ‘yi azaltığı ve bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Kaynakça:

Aliye Özenoğlu,2016,Fonksiyonel Besinler, In: Beslenme Esasları Ve Sağlığın Korunmasında Beslenme, Ed:Özenoğlu A., 1.Baskı, Ankara, Hatipoğlu yayınevi, p.870

Baysal A., 2014, Beslenme, 15. Baskı, Ankara, Hatipoğlu Basımevi,p.399

Chen Y. Ve ark.,2019,Yogurt improves insülin rezistance and liver fat in obese woman with nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: ar randomized controlled trial  ,Am J Clin Nutr. Dergisi, cilt 109, sayı 6, haziran 2019, sayfa 1611-1619

 

Dyt. Sena ÖZ Öksürük Otu ve Migren
Dyt. Sena ÖZ Öksürük Otu ve Migren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail-grubu