www.diyetisyenstore.com

Avrasya Üniversitesi Diyetisyen Öğretim Üyesi alacak!


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri : 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik
Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 1 1 Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Bölümü 1 1 1 Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri veya Hukuk alanında lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak
2 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak
Hemşirelik Bölümü 1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, halk sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Cerrahi Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, kadın sağlığı ve hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü 1 1 1 Temel Eğitim Bölümünde (Sınıf Eğitimi – Okul Öncesi) doktora yapmış olmak.
1 1 1 Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Özel Eğitim veya Eğitim Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.
1 1 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri Bölümü 1 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında unvan almış olmak.
1 1 1 Spor Bilimleri Temel Alanı/Bilim alanında unvan almış olmak.
2 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora derecesi almış olmak.
Ebelik Bölümü 1 1 1 Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, Ebelik alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu olup uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak,
1 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak ve E.coli suşlarında integron gen kasetlerinin moleküler karakterizasyonu, Candida biyofilm oluşumu üzerine çalışmaları
bulunmak.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
2 2 2 Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.
Odyoloji Bölümü 1 1 1 Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak, Burun, Boğaz ihtisası yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü 1 1 1 Sosyal Hizmet veya Sosyoloji lisans mezunu olup alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
1 1 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak (Gıda Mühendisi adayların MSA vb. akademisyenlerden eğitim almış olması)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji 1 1 2 PDR ya da Psikolojinin Alt Dallarından Bir Tanesinde Doktora Yapmış Olmak
Türk Dili ve Edebiyatı 1 1 Türk Lehçeleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve doçentlik payesini almış olmak
1 1 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 2 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Haberleşme yada Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Gıda Mühendisliği 2 2 2 Gıda mühendisliği, Gıda Bilimleri veya Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış veya bu alanda çalışmalar yapıyor olmak
İnşaat Mühendisliği 2 2 2 Yapı alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı Malzemesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği 1 1 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak veya Doç. Ünvanı almış olmak.
1 1 1 Konstrüksiyon ve İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doç. Unvanı almış olmak.
Harita Mühendisliği 1 1 1 Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Mimarlık 1 1 2 Yapı Bilgisi, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak tercih nedenidir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 İç mimarlık yada Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON
Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

mail-grubu