www.diyetisyenstore.com

Hasan Kalyoncu Universitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik bölümü, Beslenme ve Diyetetik Pr.  için “Tam Burslu” 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.hku.edu.tr

Son Başvuru Tarihi : 06.02.2017

Başvuru Şartları :  Üds/Dengi : 50  –  Ales Puanı : 70

Başvuru Yeri : Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

 İSTENEN BELGELER
T.C.
 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile  31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
 A. GENEL ŞARTLAR
 a)  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ den en az 70 (Yetmiş),  puan almış olmak.
 b) Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri; ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan, Okutmanlar, en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 B. ÖZEL ŞARTLAR
  a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
  b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunun not dönüşümüne göre belirlenir.
 c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.
 C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER
 1. Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
 2. Özgeçmiş (YÖK Ek-4 Formatında)
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
 4. Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi
 5. Onaylı diploma fotokopisi
 6. Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
 7. Lisans transkripti (Resmi)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
 D.  BAŞVURU ADRESİ ve YERİ
 • T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP
• -Başvurular, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adresteki  ilgili birimlere (Fak./YO Sekreterine)  şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
• Tlf:  0342 211 80 80-1516   Fax: 0342 211 80 81;  web: www.hku.edu.tr
• İlgili Fakülte/Yüksekokul Sekreteri:      e-mail : guven.hos@hku.edu.tr
NOT:
• Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.
• Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu