İlan No : 1023806 – Genç Diyetisyenler Akademik Diyetisyen iş ilanları

İlanın yeri : BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ—>SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ—>GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

Kadro Ünvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı : 70
Yds/Dengi : 50
Kadro Sayısı : 1

Duyuru Başlama Tarihi : 16.01.2018
Son Başvuru Tarihi : 30.01.2018
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.02.2018

Başvuru Tipi : Şahsen, Posta
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.beykoz.edu.tr
Basvuru Yeri : Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Vatan Caddesi No. 69 Kavacık Beykoz İstanbul

ÖZEL ŞARTLAR
Lisans eğitimini Gıda Mühendisliği, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik veya Mutfak Sanatları Yönetimi bölümlerinden birinden almış olmak.

İSTENEN BELGELER
  • Başvurdukları bölüm adı, ilan numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
  • Özgeçmiş,
  • ALES belgesi,
  • Yabancı dil sınav belgesi,
  • Lisans, yüksek lisans ve varsa doktora diplomaları fotokopisi,
  • Onaylı lisans transkripti,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 1 Adet vesikalık fotoğraf,
  • Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya,
  • Tecrübe istenen bölüm/programlar için  çalıştıklarını gösteren resmi belge (Çalışmış oldukları kurumlardan alınacak belge ile birlikte SGK Hizmet Döküm belgesi).
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu