www.diyetisyenstore.com

3-Kloropropan 1,2-diol (3-MCPD) maddesi gıda kaynaklı bulaşanlardandır. 3-MCPD, Avrupa Komisyonu’nun Gıda Bilimsel Komitesi tarafından genotoksik karsinojen olarak belirlenmiş ve İngiltere Gıda Danışma Komitesi tarafından gıda ve gıda maddelerinde minimum düzeylere indirilmesi önerilen proses tabanlı bulaşan olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, piyasadan elde edilen ve farklı markalardan alınan patates cipslerinin 3-MCPD esterleri ve glisidil esterlerinin miktarlarının belirlenmesidir. Patates cipslerinde bulunan 3-MCPD esterleri ve glisidil esterleri miktarları üzerine üretim yönteminin (markanın) ve kızartma amacıyla kullanılan yağ tipinin etkisi istatistiksel olarak incelenmiştir. Ayrıca ortalama vücut ağırlığına sahip bir bireyin, saptanan miktarlarda 3-MCPD esteri içeren patates cipsi tüketim sınırları ve tolere edilebilir günlük alım miktarları üzerinden hesaplanmıştır. Patates cipslerinin toplam 3- MCPD esterleri ve glisidil esterleri miktarlarının belirlenmesi için DGF C VI 18(10) standart yöntemi kullanılmıştır. En yüksek 3-MCPD esterleri miktarı 2.97 mg/kg olarak B2 markasında (Örnekleme 1) bulunmuştur. Ayrıca en yüksek glisidil esterleri miktarı B2 markasında (Örnekleme 2) 6.01 mg/kg olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 3-MCPD esterleri, Glisidil esterleri, Patates cipsi, Proses bulaşanı

Araştırma Makalesinin devamı için burayı tıklayabilirsiniz

3-MCPD and Glycidyl Esters in Potato Chips Sold in Turkey

ABSTRACT 3-Chloropropane 1,2-diol (3-MCPD) is a food-based contaminant. 3-MCPD is declared as a genotoxic carcinogen formed in foods by the Scientific Committee on Food of the European Commission and the UK Food Advisory Committee has recommended reducing its level to minimum in foods. The objective of this study is to determine 3- MCPD esters and glycidyl esters contents of commercially available potato chips sold in Turkey. For this purpose, various brands of potato chips were obtained from local markets. The effects of production method (brands) and frying oil were investigated statistically based on the formation of 3-MCPD esters and glycidyl esters in various brands of potato chips. Moreover, maximum consumption for potato chips was calculated based on tolerable daily intake of 3- MCPD esters for individuals of average body weight. DGF C V 18 (10) standard method was used for determination of 3-MCPD esters and glycidyl esters in potato chips. Maximum value for 3-MCPD esters was 2.97 mg/kg in B2 brand (Sample Block 2). Also, the highest amount of glycidyl esters was determined as 6.01 mg/kg in B2 brand (Sample Block 2). Keywords: 3-MCPD esters, Glycidyl esters, Potato chips, Process contaminant

mail-grubu