www.diyetisyenstore.com

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü için Diyetisyen Araştırma Görevlisi aranmaktadır.

Kadro Sayısı : 1

Son Başvuru Tarihi :  12.01.2017

Sonuç Açıklama Tarihi :
  20.01.2017

ALES : 70

Üds/Dengi : 50

Başvuru Yeri :   T.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sonucların acıklanacagı adres :    http://sbf.trakya.edu.tr/

Özel Şart :   Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

Adaylar başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresine şahsen veya posta yolu ile teslim edebileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)  Dilekçeleri ekine; lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi, Yabancı Dil puanını gösterir belge, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.(Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine  http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

mail-grubu