İLAN DETAYLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ—>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ—>BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ—>TOPLUM BESLENMESİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı                           80

Kadro Sayısı                        1

Yds/Dengi                           80

Kadro Derecesi                    5

Duyuru Başlama Tarihi         06.07.2018

Son Başvuru Tarihi              20.07.2018

Sonuç Açıklama Tarihi          31.07.2018

Ön Değerlendirme Tarihi      24.07.2018

Sınav Giriş Tarihi                 27.07.2018

Başvuru Yeri : AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Milli İrade Binası Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.ybu.edu.tr

diyetisyen iş ilanları

ÖZEL ŞARTLAR
Toplum Beslenmesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe (http://ybu.edu.tr/pdb/ adresi duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.)
2- Özgeçmiş.
3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
4- Nüfus cüzdanı örneği. (onaylı)
5- Lisans diplomasının veya Geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya E-­Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
6 – Lisans transkript belgesi.(onaylı)
7- Yüksek lisans öğrenci belgesinin onaylı sureti veya E-­Devlet çıktısı.
8 – 2 adet fotoğraf.
9 – ALES Belgesi.
10- Yabancı Dil Belgesi
11- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Sağlıklı günler!

mail-grubu